Gửi tin nhắn
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Jack Zhan

Số điện thoại : +86 15011980696

WhatsApp : +8615011980696

Free call

Dòng sản xuất vòng sơn có thể được giao cho khách hàng Việt Nam

March 21, 2024

tin tức mới nhất của công ty về Dòng sản xuất vòng sơn có thể được giao cho khách hàng Việt Nam

Dòng sản xuất này được phát triển đặc biệt cho khách hàng Việt Nam của chúng tôi.

Nó sử dụng một hệ thống cho ăn dải để cho dải bột vào máy in để đâm.hai đơn vị chuyển đơn được sử dụng để di chuyển các vòng không hoàn thành từ một trạm đến trạm khác.

 

Đường dây hoạt động với tốc độ 30-35 nắp mỗi phút.

Tuy nhiên, bằng cách thay đổi máy ép từ loại cơ khí sang loại khí nén, tốc độ có thể tăng lên 50-60 nắp mỗi phút.

 

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất của khách hàng mà còn giúp giảm chi phí đầu tư của họ.

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

jackchum@sunnran.com
+8615011980696
+86 15011980696
+86 15011980696